Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Gemeentelijke Raad Lokale Economie ondersteunt organisaties van lokale middenstandsverenigingen

De gemeentelijke Raad Lokale Economie heeft beslist om jaarlijks maximaal vijf evenementen financieel te ondersteunen mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

  1. Het evenement moet de lokale economie ten goede komen en een positieve uitstraling geven aan de gemeentelijke lokale handelaars en/of zelfstandigen.
  2. De toelage voor het evenement moet schriftelijk worden aangevraagd bij de Raad Lokale Economie tussen 1 november en 31 december van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de activiteit plaats heeft en dit minstens 1 maand voor het geplande evenement.
  3. De Raad Lokale Economie zal tijdens de eerstvolgende vergadering volledig onafhankelijk beslissen welke initiatieven werden weerhouden.
  4. Elk evenement moet worden aangevraagd door een feitelijke vereniging of vzw waarin minimaal vijf verschillende deelnemende handelaars zetelen.
  5. De Raad Lokale Economie voorziet een tussenkomst in de aangeboden facturen voor de helft van de gefactureerde betalingen met een maximale tussenkomst van 500 euro (incl. btw) per evenement. Betalingen gebeuren na afloop van het evenement op voorlegging van de originele facturen. Betalingen geschieden enkel via overschrijving op een Belgisch rekeningnummer.

Meer inlichtingen bij de Raad Lokale Economie Denderleeuw: voorzitter Kurt Van der Kelen via kurt.vanderkelen@scarlet.be  of Yves Nevens via info@nevens.be