Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Subsidie voor waterpreventieve maatregelen

Wat?

De gemeente Denderleeuw wil haar steentje bijdragen om wateroverlast bij overstromingen zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen de overstromingsproblematiek zijn heel wat instanties actief, wat maakt dat gemeenten hierin slechts een beperkte bevoegdheid hebben. Denderleeuw benut deze maximaal met een subsidiereglement rond waterpreventieve maatregelen. Dit bepaalt dat inwoners of bedrijven uit Denderleeuw een deel van hun investeringskost kunnen recupereren bij het nemen van kleinschalige waterpreventieve ingrepen.

Wie komt in aanmerking?

Zowel inwoners, rechtspersonen met maatschappelijke zetel in Denderleeuw als lokale verenigingen zonder commercieel doel kunnen in aanmerking komen voor een premie. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is dat het gebouw waarvoor men waterpreventieve maatregelen neemt, in overstromingsgebied gelegen is zoals vastgelegd door de Vlaamse overheid en dat er bij vroegere overstromingen effectief water in het gebouw is binnengedrongen.

Welke maatregelen zijn er mogelijk?

Er werd geen lijst samengesteld met de verschillende maatregelen die in aanmerking komen voor een premie. Elke maatregel die plaatselijk kan helpen om wateroverlast te bestrijden, kan voorwerp uitmaken van een aanvraag. Voorbeelden zijn zandzakjes, schotten om deuren of ramen te beschermen, een dompelpomp,…

 

Belangrijk is dat u technopreventief advies aanvraagt bij de Afdeling Grondgebiedzaken vooraleer u de werken uitvoert!

Dit kan via e-mail naar leefomgeving@denderleeuw.be, op het nummer 053 640 651 of in het administratief centrum (A. De Cockstraat 1, 2de verdiep).

Hoeveel bedraagt de gemeentelijke premie?

De totale kostprijs van de aankoop- en/of installatiekosten moet minstens 150 euro bedragen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd door de gemeentelijke diensten, komt de premie tussen voor 50% van de aankoopprijs, met een maximum tot 500 euro.

Hoe een aanvraag indienen?

Het indienen van een aanvraag kan enkel via het standaard aanvraagformulier dat door de gemeente Denderleeuw ter beschikking is gesteld. Het formulier vindt u onderaan deze pagina of kan u verkrijgen bij Yannick Van den Bleeken van de dienst Leefomgeving: A. De Cockstraat 1, Denderleeuw - 053 640 651 - leefomgeving@denderleeuw.be