Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort op onreglementaire plaatsen of tijdstippen of in onreglementaire recipiƫnten

Wat?

De belasting is gevestigd op het weghalen van allerhande afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen (sluikstort).

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen gestort of achtergelaten heeft. De eigenaar van de afvalstoffen is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Wat kost het?

De belasting is vastgesteld op 375 euro per m³ of onderdeel van m³.

Praktisch

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier op basis van een proces-verbaal opgemaakt door de Politiezone Denderleeuw-Haaltert.