Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Subsidie bij scheiden hemel- en afvalwater

Wat?

Afkoppelen hemel- en afvalwater

Op dit moment is het rioleringsstelsel in Vlaanderen bijna overal nog beperkt tot 1 rioolbuis die hemel- en afvalwater samen afvoert. Bij overvloedige regenval is de capaciteit echter te beperkt en kunnen overstromingen ontstaan.

Sinds enkele jaren wordt daarom bij de heraanleg van straten een gescheiden riolering voorzien: de ene buis voert het verzamelde hemelwater af naar beken en grachten, de andere buis brengt het afvalwater tot bij een waterzuiveringsstation.

 

Om de investeringskost voor haar inwoners draaglijker te maken, biedt de gemeente Denderleeuw een financiële tussenkomst aan voor afkoppelingswerken aan bestaande woningen.

Waarom?

Het scheiden van hemel- en afvalwater en het hergebruiken en laten infiltreren van hemelwater zorgen voor een efficiënter en duurzamer (afval)waterbeleid. De afkoppeling helpt om overstromingen te voorkomen, het afvalwater beter te zuiveren en het grondwaterniveau terug op peil te brengen.

Ook u heeft voordeel bij de afkoppeling: u kan het hemelwater gebruiken om uw wagen te wassen, het toilet door te spoelen, planten te gieten, ... Zo kan u op termijn flink wat besparen op uw waterfactuur.

Neemt u zelf het initiatief?

Wanneer u op eigen initiatief uw hemel- en afvalwater wenst af te koppelen, dan vult u het 'Aanvraagformulier tot opstarten van de procedure' in. Dit bezorgt u aan de dienst Leefomgeving van de gemeente. Zij zal op haar kosten een afkoppelingsdeskundige aanstellen die een plan opmaakt dat exact uitgevoerd moet worden. Na het beeïndigen van de werken vult u het 'Aanvraagformulier subsidie' in en bezorgt u dit aan de afkoppelingsdeskundige. Hij/zij zal de uitgevoerde werken controleren en een verslag met bewijsstukken overmaken aan de gemeente met de vraag tot uitbetaling van de subsidie.

Wanneer de gemeente de procedure opstart

Wanneer u in een straat woont waar de riolering vernieuwd wordt, zal de gemeente de procedure opstarten. Iedereen is in dat geval immers verplicht om af te koppelen. De gemeente zal eigenaars en eventuele huurders dan informeren over het afkoppelingsproject en de timing van de werken. Verder verloopt de procedure op dezelfde manier.

Hoeveel bedraagt de gemeentelijke premie?

De gemeentelijke subsidie kan maximaal 1500 euro bedragen. Behoort u tot een van de sociale categorieën zoals vermeld in het subsidiereglement, dan kan de subsidie oplopen tot 2000 euro. De subsidie is steeds afhankelijk van de bewezen kosten. In het reglement onderaan deze pagina vindt u alle details over het exacte bedrag dat wordt uitbetaald.

Hoe een aanvraag indienen?

Het indienen van een aanvraag kan enkel via de standaard aanvraagformulieren. Deze vindt u onderaan deze pagina of kan u verkrijgen bij de dienst Leefomgeving. U vult het juiste formulier in en bezorgt dit aan de dienst Leefomgeving of aan de afkoppelingsdeskundige.  

Op dit moment is het rioleringsstelsel in Vlaanderen bijna overal nog beperkt tot 1 rioolbuis die hemel- en afvalwater samen afvoert. Bij overvloedige regenval is de capaciteit echter te beperkt en kunnen overstromingen ontstaan.

Sinds enkele jaren wordt daarom bij de heraanleg van straten een gescheiden riolering voorzien: de ene buis voert het verzamelde hemelwater af naar beken en grachten, de andere buis brengt het afvalwater tot bij een waterzuiveringsstation.

 

Om de investeringskost voor haar inwoners draaglijker te maken, biedt de gemeente Denderleeuw een financiële tussenkomst aan voor afkoppelingswerken aan bestaande woningen.

Waarom?

Het scheiden van hemel- en afvalwater en het hergebruiken en laten infiltreren van hemelwater zorgen voor een efficiënter en duurzamer (afval)waterbeleid. De afkoppeling helpt om overstromingen te voorkomen, het afvalwater beter te zuiveren en het grondwaterniveau terug op peil te brengen.

Ook u heeft voordeel bij de afkoppeling: u kan het hemelwater gebruiken om uw wagen te wassen, het toilet door te spoelen, planten te gieten, ... Zo kan u op termijn flink wat besparen op uw waterfactuur.

Neemt u zelf het initiatief?

Wanneer u op eigen initiatief uw hemel- en afvalwater wenst af te koppelen, dan vult u het 'Aanvraagformulier tot opstarten van de procedure' in. Dit bezorgt u aan de dienst Leefomgeving van de gemeente. Zij zal op haar kosten een afkoppelingsdeskundige aanstellen die een plan opmaakt dat exact uitgevoerd moet worden. Na het beeïndigen van de werken vult u het 'Aanvraagformulier subsidie' in en bezorgt u dit aan de afkoppelingsdeskundige. Hij/zij zal de uitgevoerde werken controleren en een verslag met bewijsstukken overmaken aan de gemeente met de vraag tot uitbetaling van de subsidie.

Wanneer de gemeente de procedure opstart

Wanneer u in een straat woont waar de riolering vernieuwd wordt, zal de gemeente de procedure opstarten. Iedereen is in dat geval immers verplicht om af te koppelen. De gemeente zal eigenaars en eventuele huurders dan informeren over het afkoppelingsproject en de timing van de werken. Verder verloopt de procedure op dezelfde manier.

Hoeveel bedraagt de gemeentelijke premie?

De gemeentelijke subsidie kan maximaal 1500 euro bedragen. Behoort u tot een van de sociale categorieën zoals vermeld in het subsidiereglement, dan kan de subsidie oplopen tot 2000 euro. De subsidie is steeds afhankelijk van de bewezen kosten. In het reglement onderaan deze pagina vindt u alle details over het exacte bedrag dat wordt uitbetaald.

Hoe een aanvraag indienen?

Het indienen van een aanvraag kan enkel via de standaard aanvraagformulieren. Deze vindt u onderaan deze pagina of kan u verkrijgen bij de dienst Leefomgeving. U vult het juiste formulier in en bezorgt dit aan de dienst Leefomgeving of aan de afkoppelingsdeskundige.