Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Retributie voor het in bruikleen geven van muziekinstrumenten aan de leerlingen van de Academie voor Podiumkunsten

Wat?

De retributie is gevestigd op het in bruikleen geven van muziekinstrumenten.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door leerlingen van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten die de muziekinstrumenten gebruiken.

Wat kost het?

De retributie is vastgesteld op 25 euro jaarlijks huurgeld en een waarborgsom van 50 euro.

Praktisch

Het ontlenen van een instrument gebeurt op basis van een overeenkomst opgemaakt door de beheerder van het instrumentarium.