Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Retributie invorderingskosten op niet-fiscale ontvangsten

Wat?

De retributie is gevestigd op innings- en aanmaningskosten van openstaande niet-fiscale ontvangsten.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de schuldenaar die een laatste aangetekende waarschuwing ontvangt.

Wat kost het?

De retributie is vastgesteld op 15 euro voor port- en administratiekosten.

Praktisch

De inningsprocedure verloopt als volgt:

  • de betalingstermijn voor niet-fiscale ontvangsten wordt bepaald op 30 dagen;
  • na het verstrijken hiervan ontvangt de schuldenaar een (kosteloze) aanmaning met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen;
  • na het verstrijken hiervan ontvangt de schuldenaar een laatste aangetekende waarschuwing, verhoogd met port- en administratiekosten, met een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen;
  • na het verstrijken hiervan wordt een dwangbevel opgemaakt bij een deurwaardersexploot.