Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Sociale correctie Algemene Gemeentelijke Belasting

Wat?

Aan bepaalde categorieën gezinshoofden wordt een toelage (sociale correctie) toegekend op de Algemene Gemeentelijke Belasting.

Het bedrag van de toelage?

Er wordt een jaarlijkse gemeentelijke toelage van 65 euro toegekend.

Praktisch

De genieters dienen hun aanspraak op de toelage uiterlijk binnen 2 maand na verzending van het aanslagbiljet inzake de algemene gemeentelijke belasting (AGB) kenbaar te maken. Bij de verzending van het aanslagbiljet inzake de algemene gemeentelijke belasting (AGB) zit een begeleidend schrijven waarin alle richtlijnen opgesomd zijn.