Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Aanvraag van een omgevingsvergunning

Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnt de milieuvergunning, de stedenbouwvergunning en de verkavelingsvergunning. Voortaan verlopen deze procedures volledig digitaal, tot en met de handtekening, via het Omgevingsloket. Er zal met de omgevingsvergunning dus heel wat papierwerk verdwijnen.

 

De omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijk werken: het bouwen van een huis, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het verkavelen van gronden, het bouwen van een garage of tuinberging, het wijzigen van een verkaveling, een exploitatie van klasse 1, 2 of 3 uitoefenen, enz.

Voor het opstellen van een omgevingsvergunningsaanvraag zijn normenboeken beschikbaar. Deze bieden een leidraad om plannen en foto’s correct te maken en in te dienen. De normenboeken kan u op de website van Omgevingsloket Vlaanderen vinden.

 

Voor welke projecten u een omgevingsvergunning moet aanvragen en hoe de aanvraag dient te gebeuren, kan u vinden op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be