Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Stedenbouwkundig attest

Wat? 

Een stedenbouwkundig attest geeft u enige zekerheid over de mogelijkheden van een bepaald bouwproject of over de verkaveling van een grond nog vóór u de eigenlijke aanvraag indient.

Het stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen en geeft aan of het beoogde project voor een vergunning in aanmerking komt. Het attest heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

Samenstelling en aanvraag 

Voor meer informatie over de samenstelling van een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest en over de te volgen procedure kunt u terecht bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening of op de volgende websites:

 

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren