Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Erfrechtverklaring

Wat?

De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is midden 2009 afgeschaft. Dit betekent dat de gemeente hiervoor niet meer bevoegd is.

 

Volgens artikel 1240 bis van het Burgerlijk Wetboek (in werking sinds 29 mei 2009) kan je overgaan tot de deblokkering van tegoeden en rekeningen van een overledene op vertoon van:

   -   een akte van bekendheid door de notaris

   -   een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van een lokaal registratiekantoor van de FOD Financiën (voor Denderleeuw is dit het registratiekantoor van Ninove).

 

In principe heb je de vrije keuze, maar in volgende gevallen is de notaris verplicht een akte op te stellen en is het lokale registratiekantoor niet bevoegd:

   -   als er een testament is of een andere wilsverklaring

   -   er bestaat een huwelijkscontract

   -   onbekwame erfopvolgers (minderjarigen, onbekwaamverklaarden)

 

Let op: Notaris en het lokale registratiekantoor kunnen weigeren dit op te maken, indien zij aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen. Je kan bij het ontbreken van een trouwboekje van de overledene of van zijn/haar ouders wel terecht bij het gemeentebestuur om erfgenamen te laten opzoeken in de archieven van de dienst burgerlijke stand.

Waar kan ik terecht?

Bedrag kleiner dan 5000 euro en geen testament/huwelijkscontract/onbekwame erfopvolgers
Er kan een attest van erfopvolging aangevraagd worden bij het lokale registratiekantoor van de FOD Financiën.

 

Bedrag hoger dan 5000 euro en/of een testament/huwelijkscontract/onbekwame erfopvolgers
U vraagt bij de notaris een "akte van bekendheid".

Contactgegevens?

   -   Registratiekantoor FOD Financiën te Oudenaarde

       Marlboroughlaan 4

       9700 Oudenaarde

       Tel 02/577.78.13

       e-mail: rzsj.registratie.oudenaarde@minfin.fed.be

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Burgerlijke stand
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 670
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren