Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Laatste wilsbeschikking

Wat?

U kan reeds vooraf bepalen of u na uw overlijden traditioneel wil begraven of gecremeerd worden. Die keuze wordt in een document vastgelegd en vermeld in het bevolkingsregister.

 

Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd, en in voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt. U kan een gemaakte keuze steeds wijzigen. De laatste wilsbeschikking is niet verplicht, u bent met andere woorden volledig vrij om een laatste wil te laten registreren.

Welke mogelijkheden heb ik?

Wijze van teraardebestelling:

 • begraving van het stoffelijk overschot;
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Ritueel voor de uitvaartplechtigheid: 

 

U kan ook laten registreren volgens welk geloof u uw uitvaartplechtigheid wilt. De keuze is wel beperkt tot de erkende godsdiensten in België (de katholieke, protestantse, anglicaanse, orthodoxe, joodse, islamitische, vrijzinnige of de neutraal filosofische levensovertuiging). 

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Wat zijn de stappen?

Bij een bezoek aan de dienst Burgerlijke Stand wordt onmiddellijk een verklaring opgesteld in twee exemplaren, waarvan één in de dienst blijft voor vermelding in het bevolkingsregister en één als bewijs meegegeven wordt met de verklaarder.

Hoeveel kost het?

De verklaring is gratis.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Burgerlijke stand
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 670
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren