Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Stedenbouwkundige verordeningen

Wat?

Stedenbouwkundige verordeningen leggen een aantal algemene stedenbouwkundige regels vast. Deze regels kunnen heel divers zijn: kwaliteit van gebouwen, vergunningsplichtig stellen van bepaalde werken, lasten bij het uitvoeren van vergunningen, enzovoort. De stedenbouwkundige verordeningen vervangen de vroegere bouwverordeningen en verkavelingsverordeningen.

 

Ze kunnen opgemaakt worden op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en zijn dan respectievelijk van toepassing op het gehele of gedeeltelijke grondgebied van het gewest, de provincie of de gemeente. De voorschriften van een stedenbouwkundige verordening die uitgaan van een hoger overheidsniveau hebben steeds voorrang op de voorschriften van een verordening van een lager overheidsniveau. Een verordening van een lager overheidsniveau kan extra voorschriften opleggen en dit conform de voorschriften van een verordening op hoger niveau.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

De gemeente Denderleeuw heeft momenteel één stedenbouwkundige verordening. Meer bepaalt de verordening inzake meergezinswoningen (besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2016 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van 2 juni 2016).


Concreet bevat deze verordening voorschriften over de inpassing van meergezinswoningen in de omgeving (bv. het onmogelijk maken van de realisatie van meergezinswoningen op al te kleine percelen), de leefkwaliteit van de woongelegenheden binnen de meergezinswoningen (bv. de verplichting van een buitenruimte) en de voorzieningen bij meergezinswoningen (bv. een minimaal aantal autostaanplaatsen). 

 

Relevante documenten:

Provinciale stedenbouwkundige verordeningen

De provincie Oost-Vlaanderen heeft momenteel één stedenbouwkundige verordening:

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

Er bestaan momenteel vier gewestelijke verordeningen: