Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Verblijf van vreemdelingen voor meer dan 3 maanden

Wie?

Afhankelijk van de nationaliteit zijn er verschillende procedures mogelijk.

 

Voor personen die de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie zijn er de volgende mogelijkheden:

  • een aanvraag als werkzoekende (via de bijlage 19);
  • een aanvraag via gezinshereniging (via de bijlage 19);
  • een aanvraag als beschikker over voldoende bestaansmiddelen (via bijlage 19);
  • een aanvraag als student.

Voor elke aanvraag dienen er telkens specifieke documenten voorgelegd te worden die afhankelijk zijn van de soort aanvraag.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op de dienst Bevolking.

 

Voor personen die de nationaliteit hebben van een land dat niet behoort tot de Europese Unie zijn er ook een aantal mogelijkheden:

  1. een aanvraag via gezinshereniging;
  2. een aanvraag als student.

Ook voor deze categorie van vreemdelingen zijn er verschillende procedures waarover meer informatie kan verkregen worden op de dienst Bevolking.

Kosten?

Afhankelijk van de gevolgde procedure wordt er, indien het dossier volledig in orde is, in eerste instantie een attest van immatriculatie afgeleverd (vooral voor vreemdelingen die geen Europeaan zijn) ofwel wordt er meteen overgegaan tot afgifte van een elektronische vreemdelingenkaart.

 

Een attest van immatriculatie kost 7 euro.
Een elektronische vreemdelingenkaart kost 20 euro.