Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Inkomensgarantie voor ouderen

Wat?

Dit is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Voor wie?

  • U moet 65 jaar of ouder zijn;
  • U moet Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatsloze of van een onbepaalde nationaliteit;
  • U moet in België verblijven (wie langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland verblijft verliest het recht op zijn IGO);
  • De bestaansmiddelen mogen niet hoger liggen dan een bepaald bedrag.

Hoe gebeurt de aanvraag?

Wanneer iemand op 65 (of ouder) zijn pensioen aanvraagt of wanneer een bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, onderzoekt de Rijksdienst voor Pensioenen automatisch of hij recht heeft op een IGO.

65-plussers die denken recht te hebben op een IGO, kunnen ook altijd zelf een aanvraag indienen bij de RVP of administratieve hulp vragen bij het OCMW (Ten Kouter 20) om een aanvraag in te dienen.

Meer informatie

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 Brussel
02 529 21 11
www.rvponp.fgov.be