Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Uitbetaling van achterstallige tegemoetkomingen gehandicapten aan erfgenamen

Wat ?

Indien de persoon met een handicap overleden is vóór de FOD Sociale Zekerheid zijn tegemoetkoming van die maand heeft betaald, zal dit bedrag nog uitbetaald worden.

Voor wie?

De achterstallige tegemoetkomingen worden in deze volgorde uitbetaald aan:

  • de echtgenoot/partner -> automatisch;
  • de kinderen met wie hij samenleefde -> automatisch;
  • de vader en/of moeder met wie hij samenleefde -> automatisch;
  • of bepaalde andere rechthebbenden -> op aanvraag: op aangetekend verzoek binnen de 6 maanden aan de hand van een formulier dat u kan downloaden of bekomen in het OCMW (Ten Kouter 20).

Meer informatie

FOD Sociale Zekerheid
Directie-Generaal Personen met een Handicap
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
0800 987 99
www.handicap.fgov.be