Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Wat?

De inkomensvervangende tegemoetkoming kan toegekend worden aan een persoon met een handicap als de handicap het vermogen om te werken - en dus de mogelijkheid om een inkomen te verwerven - beperkt.

 

De tegemoetkoming wordt toegekend door de FOD Sociale Zekerheid. De bedragen verschillen volgens de gezinssituatie en het inkomen van uw huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan heel erg verschillen van persoon tot persoon.

Voor wie?

  • Het verdienvermogen moet verminderd zijn tot één derde of minder van datgene wat een valide persoon zou verdienen;
  • U moet de Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld én in België verblijven (ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister);
  • U heeft recht op de tegemoetkoming vanaf 21 jaar. De aanvraag kan al vanaf uw 20e verjaardag en moet gebeuren voor u 65 wordt.

Hoe aanvragen?

  • Ga langs in het OCMW (Ten Kouter 20) waar een medewerker elektronisch een aanvraag voor u zal indienen. Als u zich niet kan verplaatsen kan u een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon.
  • De medewerker van het OCMW zal u een aantal documenten meegeven. Vervolgens heeft u een maand de tijd om de formulieren in te dienen bij de FOD Sociale Zekerheid. Opgelet, enkele onderdelen moeten ingevuld worden door uw arts. Maak daarom zo snel mogelijk een afspraak!

Meer informatie

FOD Sociale Zekerheid
Directie-Generaal Personen met een Handicap
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel

0800 987 99

www.handicap.fgov.be