Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Erkenningsaanvraag sportvereniging

Wat?

Om te kunnen genieten van gemeentelijke subsidies moeten verenigingen erkend zijn door het gemeentebestuur. De verenigingen kunnen daarom een erkenningsaanvraag indienen.

Voor wie?

Alle sportverenigingen die voldoen aan de erkenningvoorwaarden. (link)
Verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke culturele vereniging en hun nevenverenigingen via andere gemeentelijke erkenningreglementen komen niet in aanmerking.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden en moet bezorgd wordenaan de sportdienst, vergezeld van een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging. Ook moet er een bewijs bijgevoegd worden dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en lesgevers door een verzekering gedekt zijn.

 

Het aanvraagdossier is verkrijgbaar tot 1 mei. De erkenningaanvraag moet ingediend worden vóór 31 mei van het betrokken jaar. De bekendmaking van de erkenning vindt plaats vóór 30 juni van het betrokken jaar.