Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Pensioen voor werknemers

Wat?

Voor werknemers wordt het pensioenbedrag berekend op basis van:

 • uw loopbaan -> Hoe langer uw loopbaan, hoe hoger uw pensioenbedrag. Een volledige loopbaan telt 45 jaar. Elk jaar van uw loopbaan geeft dus recht op 1/45ste van uw pensioenbedrag.
 • uw bezoldigingen -> Het bedrag wordt normaal berekend op basis van de bruto jaarlonen die u verdiende in de loop van uw carrière. 
 • uw gezinssamenstelling -> Als u gehuwd bent en uw partner werkt niet of heeft geen recht op een pensioen, dan ontvangt u een gezinspensioen.

Voor wie?

In België bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, zowel voor vrouwen als voor mannen. Het rustpensioen kan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.

Hoe?

 • Indien u 65 jaar wordt, zal u automatisch formulieren ontvangen voor uw pensioen.
 • Indien u op vervroegd pensioen wenst te gaan, kan u uw aanvraag indienen bij de dienst pensioenen op het OCMW of u kan dit zelf digitaal doen via www.pensioenaanvraag.be. U kan dit ook doen via een gewestelijk kantoor van de RVP.

Meer informatie

Federale Pensioendienst

Zuidertoren

1060 Brussel
Tel. 1765
www.onprvp.fgov.be

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Welzijn / OCMW
  Ten Kouter 20
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 663 363
  Fax 053 664 625
  e-mail
  openingsuren
 • Rouckhout, Marijke
  tel. 053 645 817
  e-mail
Verwante pagina's