Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Pensioen voor zelfstandigen

Wat?

Voor gepensioneerde zelfstandigen bepalen de loopbaan, de professionele inkomsten en de gezinssamenstelling het pensioenbedrag.

  • Een volledige loopbaan telt 45 jaar. Voor de gelijkgestelde periodes houdt men rekening met een fictief inkomen.
  • Bij de beroepsinkomsten maakt men een onderscheid tussen de jaren voor 1984 en de jaren daarna. De jaren voor 1984 geven recht op een pensioen op basis van het forfaitair beroepsinkomen. Voor de jaren vanaf 1984 wordt het pensioen berekend op basis van de professionele inkomsten die afgehouden werden in het kader van de sociale bijdragen.
  • Op basis van de gezinssamenstelling wordt een onderscheid gemaakt tussen een gezinspensioen en een pensioen van een alleenstaande.

Voor wie?

In België ligt de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen en mannen op 65 jaar. Vanaf 60 jaar kan u een vervroegd pensioen aanvragen als kan bewezen worden dat u 35 jaar gewerkt heeft (of gelijkgestelde periodes bewezen kunnen worden).

Hoe?

  • Indien u 65 jaar wordt, zal u automatisch formulieren ontvangen voor uw pensioen.
  • Indien u op vervroegd pensioen wenst te gaan, dient u uw aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Heeft u hulp nodig? Dan kan u terecht bij het OCMW.

Meer informatie

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 Brussel
Tel. 02 529 21 11
www.rvponp.fgov.be