Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Overlevingspensioen

Wat?

Als uw echtgenoot een ouderdomspensioen kreeg of hier recht op had en sterft, kan u een overlevingspensioen krijgen.

Voor wie?

De overlevende echtgenoot moet minstens 45 jaar oud zijn en was minstens 1 jaar gehuwd met de overledene. De leeftijdsvoorwaarde geldt niet:

  • voor echtgenoten van ambtenaren;
  • voor echtgenoten van zelfstandigen of werknemers, met minstens één kind ten laste of die permanent voor minstens 66% arbeidsongeschikt zijn;
  • voor weduwen van mijnwerkers met 20 jaar ondergrondse dienst.

In een aantal gevallen mag de huwelijksduur minder dan één jaar bedragen:

  • indien er (eventueel postuum) een kind geboren werd uit het huwelijk;
  • indien het overlijden te wijten was aan een ongeval of beroepsziekte;
  • indien op het ogenblik van het overlijden een van beide partners kindergeld trok voor een kind ten laste.

Hoe aanvragen?

U hoeft niets te doen:

  • indien de overleden werknemer of zelfstandige al een rustpensioen ontving of indien de toekenningsprocedure al gestart was. Het overlevingspensioen wordt automatisch toegekend.
  • indien de overleden ambtenaar al een rustpensioen ontving. De Pensioensdienst voor de Overheidssector opent automatisch een overlevingspensioendossier voor de langstlevende echtgenoot of -indien zij de enig mogelijke rechthebbenden zijn- voor de uit de echt gescheiden partner of de minderjarige weeskinderen.

U dient wel een aanvraag te doen:

  • als uw partner nog actief was als werknemer of zelfstandige. Dien uw aanvraag voor een overlevingspensioen dan in bij het OCMW van uw woonplaats.
  • als uw partner ambtenaar was en nog geen rustpensioen ontving, dat niet beheerd werd door de Pensioendienst van de Overheidssector, dan moet u zelf een aanvraag indienen.

In geval van twijfel is het altijd beter een aanvraag in te dienen bij het OCMW van uw woonplaats.

Meer informatie

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 Brussel
Tel. 02 529 21 11
www.rvponp.fgov.be