Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Vergunning voor publiciteit op de openbare weg

Wat?

Uithangborden, reclame, aanplakborden, affiches, berichten, drukwerken,... mogen niet op de openbare weg geplaatst worden zonder schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.

Hoe aanvragen?

Een eenvoudig schrijven met vermelding van de activiteit, de duur en de exacte plaatsing van de publiciteitsborden moet tijdig bezorgd worden aan de dienst Ruimtelijke ordening.
Affiches voor de gemeentelijke aanplakborden worden ingediend in de gemeentelijke cultuurdienst.

 

Opgelet :

  • voor provinciewegen: je hebt de toelating nodig van de Provinciale Dienst Wegen en Verkeer
  • voor gewestwegen: je hebt de toelating nodig van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en Infrastructuur, directie Wegen.