Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Bodemattest

Wat?

Als u gronden wil overdragen, bent u sinds 1 oktober 1996 verplicht om bij OVAM een bodemattest aan te vragen vooraleer de overeenkomst mag afgesloten worden.

Het bodemdecreet beschermt de potentiële koper om een verontreinigde grond aan te kopen. OVAM verstrekt hierna alle gekende gegevens van een perceel.

Hoeveel kost het?  

Een bodemattest kost 30 euro per kadastraal perceel of 120 euro voor delen van een perceel of percelen.

Hoe?

Het aanvraagformulier kunt u downloaden op de site van OVAM en dient u samen met de bijhorende bewijsstukken op te sturen naar OVAM - afdeling bodembeheer, Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen.


Het bijhorende uittreksel uit de kadastrale legger en kadastraat plan kunt u opvragen op de gewestelijke directie van de Federale Overheidsdienst Financiën, Savaanstraat 11 bus 7 - 9000 Gent. E-mail: dir.kad.oost-vlaanderen@minfin.fed.be

 

Let op: vooraleer u het bodemattest aanvraagt, neemt u best contact op met een notaris.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Leefomgeving
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's