Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Wat?

De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) worden opgemaakt door gewest, provincie of gemeente en geven 'uitvoering' aan de ruimtelijke structuurplannen. De RUP's treden in de plaats van en heffen de gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg op.

 

De RUP's zijn thematisch en gebiedsgericht en bevatten -net als de vroegere gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg - voorschriften met betrekking tot de bestemming, inrichting en beheer. De voorschriften van de gemeentelijke uitvoeringsplannen kunnen niet afwijken van de voorschriften van de gewestelijke en de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

RUP's in Denderleeuw 

Door de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan op 27 augustus 2003 kan de gemeente Denderleeuw ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken.

Voor de gemeente Denderleeuw zijn momenteel volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen van toepassing:

 

 • Provinciale RUP's: geen
   
   
 • Gemeentelijke RUP's:
  • RUP Broekpark (goedgekeurd bij besluit Deputatie van 26 oktober 2006)
  • RUP Dekaply (goedgekeurd bij besluit Deputatie van 30 juli 2009)
  • RUP Wolfsgracht (goedgekeurd bij besluit Deputatie van 24 februari 2011)
  • RUP De Pelsmacker (goedgekeurd bij besluit Deputatie van 2 februari 2012)
  • RUP Van Rossem-D'Hoker (goedgekeurd bij besluit Deputatie van 2 februari 2012)
  • RUP Centrum (goedgekeurd bij besluit Deputatie van 18 oktober 2012)
  • RUP Zonevreemde woningen (goedgekeurd bij besluit Deputatie van 8 januari 2015)

 

Volgende gemeentelijke RUP's zijn in opmaak:

 • RUP Vrijheidspark
 • RUP Drevensveld
 • RUP Strokapelleken
 • RUP Dekaply (bis)

Hoe raadplegen? 

Bovenvermelde (ontwerp van) gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen ingekeken worden bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's