Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Toekennen van huisnummer

Verloop procedure

Huisnummers worden enkel toegekend door de gemeentelijke diensten die daarvoor bevoegd zijn, namelijk de dienst Bevolking en Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw. Op iedere woning of onderdeel van een woning die een aparte woongelegenheid vormt, dient een huisnummer aangebracht te worden.

 

Na de goedkeuring van een bouwvergunning kent de dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw een huisnummer toe aan de woning. De bouwheer krijgt een brief met de bekendmaking van het huisnummer, zodat dit nummer kan gebruikt worden voor het invullen van de aanvraagformulieren van allerlei nutsvoorzieningen zoals water, stroom, gas, electriciteit, kabeltelevisie, enz... Het is ook gemakkelijk voor de leveranciers van de bouwmaterialen en aannemers die aan de bouwwerf moeten zijn.

 

Bij de verbouwing van een eengezinswoning naar een woning met meerdere woongelegenheden (met een stedenbouwkundige vergunning) kan een huisnummer (of busnummer) bekomen worden voor iedere woongelegenheid. Ook deze procedure gaat via de genoemde diensten. Het huisnummer kan gratis op de gemeentelijke technische dienst afgehaald worden.

Hoe aanbrengen?

Huisnummers zijn verplicht aan te brengen op een goed zichtbare plaats gezien vanaf de voorliggende openbare weg. Meestal plaatst men de huisnummers op of bij de brievenbussen vooraan de woning en dicht bij de straat of langs de voordeur die uitgeeft naar de voorzijde of wegzijde.

 

Huisnummers bewijzen goede diensten ingeval van noodsituaties (bijvoorbeeld dringende interventie van dokter, ambulance, brandweer, enz...). Zorg er voor dat de woning goed herkenbaar is en breng het huisnummer daarom aan op een goed zichtbare plaats.