Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Kadastrale gegevens

Wat?

Het Kadaster staat in voor het samenstellen en actualiseren van een gedetailleerd overzicht van de bebouwde en onbebouwde eigendommen van het grondgebied. Met dit overzicht kan men de eigendommen lokaliseren, identificeren en maakt men de heffingsgrondslag van de grondbelasting op. De administratie van het kadaster maakt deel uit van de FOD Financien

Kadastrale inlichtingen

Door het KB van 19 maart 1996 mag het gemeentebestuur (zowel mondeling als schriftelijk) geen kadastrale inlichtingen meer verschaffen.

Het gemeentebestuur is wel gemachtigd om het kadastraal inkomen aan de eigenaars en huurders van het goed dat zij bezitten of waarvan zij huurder zijn, kosteloos mee te delen (omzendbrief van 7 april 1997).

 

Andere kadastrale inlichtingen over het grondgebied Denderleeuw mogen enkel verstrekt worden door het lokaal kantoor van het Kadaster in Aalst:

 

Lokaal Kantoor Kadaster (Antenne 405 - 4e verdieping)

Dr. André Sierensstraat 16 bus 1

9300 Aalst

Tel.: 0257 609 70

Fax: 0257 976 98

E-mail: contr.kad.ninove@minfin.fed.be

Uittreksel uit kadastraal plan of kopie van kadastrale legger

Een uittreksel uit het kadastraal plan of een kopie van de kadastrale legger kunt u bekomen bij de directie Oost-Vlaanderen van het kadaster in Gent:

 

Kadaster Oost-Vlaanderen (gewestelijke directie)

Sint-Lievenslaan 27

9000 Gent
Tel.: 0257 607 39 - 0257 729 90

Fax: 0257 962 39
E-mail: dir.kad.oost-vl.uittreksels@minfin.fed.be

 

De kadasterplannen kunnen ook online worden ingekeken en eventueel afgedrukt via deze link.

Meer info

Meer informatie over het kadaster vindt u op de website www.kadaster.be.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren