Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Waarborg bij werken langs een weg met voetpad

Wat?

Derden die werken uitvoeren of bouwen langs een weg die met een voetpad uitgerust is, moeten een waarborg betalen. 

Voor wie?

De waarborg is verschuldigd door diegene die een bouwvergunning aanvraagt.

Wat kost het?

De retributie is vastgesteld op 50 euro per m² met een maximum van 500 euro per woongelegenheid.

Praktisch

Bij binnenkomst van het bouwaanvraagdossier wordt het dossier gecontroleerd op volledigheid (o.a. hemelwaterafvoer e.d.). In dat stadium wordt nagekeken of het reglement van toepassing is, m.a.w. is er een voetpad aanwezig waar er wordt voorzien om te bouwen? Indien het reglement van toepassing is, wordt bij de volledige verklaring een kopie van het reglement en beide relevante formulieren gevoegd.

 

In de tijd voor de aflevering van de vergunning neemt de Technische Dienst contact op met de bouwheer, om de toestand en de oppervlakte van het voetpad tegensprekelijk vast te stellen. Bij aflevering van de vergunning wordt een overschrijvingsformulier gevoegd met de te betalen borgsom. De bouwheer heeft 30 dagen om de borgsom te storten, precies de tijdsspanne waarin hij de bouwwerken nog niet mag aanvatten.

 

Na beëindiging van de werken zal er een controle uitgevoerd worden en wordt de waarborg teruggestort. Indien er schade is aan de trottoir, zal de waarborg verminderd worden met de kosten die voortvloeien uit de herstelling.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
 • Timmermans, Els
  tel. 053 640 656
  e-mail
Verwante pagina's