Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie)

Wat?

De Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een éénmalige installatiepremie. Ze is steeds gekoppeld aan een verhuizing.

De huursubsidie is een premie die u kunt ontvangen als u verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huursubsidiebesluit.

 

Voorwaarden

 • U komt alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of binnenkort zult verhuizen. De tegemoetkoming in de huurprijs is ter ondersteuning van mensen met een laag inkomen die:
   • verhuizen van een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning of van een te kleine woning naar een goede en voldoende ruime woning;
   • als bejaarde of persoon met een handicap verhuizen van een onaangepaste naar een aangepaste woning;
   • als dakloze van het OCMW een installatiepremie hebben ontvangen voor de verhuis naar een goede woning;
   • verhuizen naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor.
 • Er moet bovendien aan een aantal voorwaarden worden voldaan op het vlak van inkomen, huurprijs, eigendom en kwaliteit van de verlaten en/of nieuwe woning.

Wanneer?

U kunt de tegemoetkoming in de huurprijs het best aanvragen voordat u naar uw nieuwe woning verhuist. U moet dan wel binnen negen maanden na de aanvraagdatum de nieuwe woning beginnen te huren en Wonen-Vlaanderen daarvan op de hoogte brengen.

 

Bent u al verhuisd naar uw nieuwe huurwoning? U kunt tot negen maanden nadat u in uw nieuwe woning ingeschreven bent, een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. In die gevallen waarin de kwaliteit van de door u verlaten woning moet vastgesteld worden, moet deze woning nog toegankelijk zijn voor Wonen-Vlaanderen. U moet zorgen voor deze toegang.

Hoe?

U vraagt de tegemoetkoming aan met dit Aanvraagformulier van een tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie)

Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, voegt u bij uw aanvraag best dit medisch attest, ingevuld door uw huisarts.

Als u huurder wordt van een sociaal verhuurkantoor, kan u bij dat sociaal verhuurkantoor terecht voor uw aanvraag van de Vlaamse huursubsidie. Gebruik dan dit Aanvraagformulier van een tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie) voor een woning verhuurd door een SVK.


Stuur het ingevulde formulier op naar Wonen-Vlaanderen, of geef het daar ter plaatse af.

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, controleert Wonen-Vlaanderen of uw aanvraag volledig is en vraagt het eventueel ontbrekende stukken op. Zodra alle nodige documenten aanwezig zijn in uw aanvraag, meldt Wonen-Vlaanderen dat aan u.

Wonen-Vlaanderen heeft dan drie maanden de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag. Als u binnen die termijn geen antwoord hebt gekregen, kunt u in beroep gaan tegen het uitblijven van die beslissing.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

 

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Huisvesting
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 687
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's