Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Vergunning uithangborden en publiciteitsinrichtingen

Permanent

Voor het plaatsen van permanente uithangborden en publiciteitsinrichtingen dient u een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Enkel de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale maximale oppervlakte van 4 vierkante meter is van deze vergunningsplicht uitgesloten. Deze vrijstelling is echter in een aantal gevallen niet van toepassing. Vooraleer een permanent uithangbord of publiciteitsinrichting te plaatsen, is het bijgevolg raadzaam u te wenden tot de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Tijdelijk

Voor de plaatsing van tijdelijke publiciteitspanelen en wegwijzers volstaat een schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag hiervoor kunt u indienen bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.