Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Strooidienst

Wat?

Tijdens het winterseizoen staat de gemeentelijke strooidienst paraat om bij sneeuwval of ijzel de belangrijkste verkeersassen veilig te houden. Het kan daarvoor beschikken over 2 strooiwagens, een tractor om de sneeuw te ruimen en een eigen silo met strooizout.

Hoe gaat men te werk?

Het strooien van de wegen gebeurt volgens een vast strooiplan.

 

Bij sneeuwval of ijzel worden eerst de invalswegen en de busroutes aangepakt. De grote strooiwagen (5 ton) volgt een traject dat via Denderleeuw de deelgemeenten Welle en Iddergem bedient. De kleine strooiwagen (2 ton) zorgt ervoor dat in Denderleeuw het centrum rond het Dorp, de stationsomgeving, Leeuwbrug en Huissegem sneeuwvrij worden gemaakt. 

Samen dekken ze meer dan 70% van het gemeentelijk wegennet (de steenwegen worden afzonderlijk bestrooid door het Agentschap Wegen en Verkeer). Door handhaving van dit prioritair schema, komen bestuurders na ongeveer 300 meter telkens op bestrooide wegen terecht.


Bij hevige sneeuwval wordt eerst sneeuw geruimd alvorens zout te strooien. Anders heeft het zout onvoldoende effect. Hierbij wordt steeds voorrang gegeven aan het traject van de grote strooiwagen zodat de invalswegen eerst sneeuwvrij gemaakt en bestrooid zijn. Pas in tweede instantie wordt het lokale wegennet aangepakt. Wanneer er ’s nachts hevige sneeuwval is, zijn niet alle wegen vrij tegen de ochtendspits.

 

De woonwijken (Braamland, Hoogsteenveld, Ringlaan,...) zijn niet in dit prioritair strooischema inbegrepen en worden pas na het sneeuwvrij krijgen van het strooiplan behandeld. Daar is een goede reden voor. Het is namelijk noodzakelijk dat er voldoende autoverkeer is op de bestrooide wegen om tot het gewenste resultaat te komen. Zoutkorrels zijn immers chemisch behandeld om het samenklitten van zoutkorrels tot één (onbruikbare) zoutsteen te voorkomen. Elke zoutkorrel is voorzien van een soort chemische mantel. Dit impliceert dat, wanneer de zoutkorrels over de weg verspreid worden, het eerstkomende verkeer deze mantel moet breken. Dan pas mengt het zout zich met de aanwezige sneeuw en/of ijslaag. Daarom is het vaak nutteloos om de woonwijken met weinig verkeer te bestrooien.

 

Het gemeentebestuur van Denderleeuw kiest er bovendien bewust voor niet kwistig zout rond te strooien, o.a. om vroegtijdige zouttekorten te vermijden. Daarnaast willen we de hoge kosten voor de belastingbetaler binnen de perken houden. Ook op vraag van de provinciale en Vlaamse overheid gaat onze gemeente zo rationeel mogelijk met haar zoutvoorraad om.

 

De strooidienst rukt uit op basis van de voorspellingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), de voorspellingen van Meteo Defensie of de oproepen van de lokale politiepatrouilles. 

Naargelang de hevigheid van de sneeuwval wordt er beslist of er meerdere strooibeurten nodig zijn.

 

Een strooibeurt neemt 2,5 tot 3 uur in beslag. Wanneer de ploegen 's nachts om 3 à 4 uur uitrukken, kan men bij normale sneeuwval verwachten dat rond 6 uur de eerste strooibeurt volbracht werd. Indien er eerst geruimd moet worden met de tractor, duurt een ruim- en strooibeurt volgens het strooiplan ongeveer 4 tot 4,5 uur.  

Bij hevige sneeuwval tijdens de nacht wordt er niet gewacht tot 3 uur, maar wordt onmiddellijk opgetreden. 

Pas uw rijstijl aan!

Veilig verkeer begint echter bij jezelf. Pas dus uw rijstijl aan: voorzichtig en met aangepaste snelheid rijden is de boodschap. Ook het plaatsen van winterbanden kan een oplossing bieden.