Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Integratieraad

De integratieraad geeft advies over het gemeentelijke integratiebeleid door inspraak, participatie en integratie van de etnisch-culturele minderheden in Denderleeuw te stimuleren. Naast een adviserende functie kan de integratieraad ook eigen initiatieven ontwikkelen in samenspraak met de integratiedienst en het gemeentebestuur.

Samenstelling integratieraad

Omdat integratie een proces is waarin alle bevolkingsgroepen betrokken zijn, worden ook autochtonen in deze raad opgenomen. Op deze manier wil men de integratie van de verschillende etnisch-culturele minderheden optimaal laten verlopen.

Hoe aansluiten?

Indien u zich geroepen voelt om op een actieve wijze mee te werken aan het integratiebeleid van de gemeente Denderleeuw kan u zich altijd kandidaat stellen als lid van de integratieraad.

Van kandidaat-leden wordt wel verwacht dat ze inwoner zijn van Denderleeuw en/of dat ze aangesloten zijn bij een Denderleeuwse vereniging en dat ze de Nederlandse taal voldoende machtig zijn.

Meer info

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Mathias Culo op het nummer 053 640 679 of via mathias.culo@denderleeuw.be.