Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Sociaal verhuurkantoor

Wat?

De gemeente Denderleeuw heeft een samenwerkingsverband afgesloten met het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Zuid-Oost-Vlaanderen vzw in Herzele.
 

Als eigenaar of verhuurder steekt u veel tijd, energie en kennis in het beheer van uw huurwoning. Wilt u dit liever niet (meer) zelf doen, dan kan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) uw pand verhuren. U geeft uw werk uit handen aan het SVK, met een gegarandeerd rendement. De bedoeling van het Sociaal Verhuurkantoor is enerzijds te bemiddelen tussen de eigenaar en de huurder, en anderzijds woningen te beheren op de privé-huurmarkt. Het SVK is met andere woorden een waarborg voor de eigenaar en een hulp voor de huurder.
 

Het Sociaal Verhuurkantoor zorgt dan voor:

 • de keuze van de huurder en het huurcontract;
 • de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen;
 • de inning van de huur;
 • de brandverzekering;
 • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder;
 • de begeleiding van de huurder, indien nodig.

Uw woning verhuren aan het SVK heeft vele voordelen. U bent zeker van een goed beheer van uw woning in een correcte relatie met het SVK.

Voordelen voor de eigenaar-verhuurder

Het SVK huurt uw woning om ze als hoofdverblijfplaats onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen. Die onderverhuring heeft geen effect op uw relatie met het SVK en ook niet op uw huurinkomsten. Het SVK is immers de hoofdhuurder en dus verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen, zoals een stipte betaling van de huur.

 

Het Sociaal Verhuurkantoor:

 • betaalt u altijd stipt de huur, ook als de woning niet verhuurd is, en ook als de huurder niet betaald heeft;
 • ziet toe op het onderhoud van de woning en brengt ze in dezelfde staat op het einde van de overeenkomst, rekening houdend met de normale slijtage;
 • volgt nauwgezet de huurdersverplichtingen, verzekert de woning tegen brand en andere schade, onderhoudt de verwarmingsketel;
 • neemt alle administratieve beslommeringen op;
 • zorgt, indien nodig, ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging wanbetaling.

Als eigenaar loopt u geen risico op lastige (en dure) gerechtelijke procedures. U verhuurt aan het SVK binnen het wettelijke kader van de Woninghuurwet. Als eigenaar behoudt u dus alle voordelen en zekerheden die zijn opgenomen in de Woninghuurwet. Bovendien is het fiscaal voordelig. U wordt belast op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten, als u verhuurt aan een SVK. Door te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor werkt u als eigenaar samen met een professionele partner.

 

Het Sociaal Verhuurkantoor biedt u als eigenaar stevige voordelen:

 • SVK's vragen geen commissieloon, wel een billijke huurprijs;
 • fiscale voordelen en mogelijke premies in ruil voor een woning conform de Vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit);
 • gegarandeerde huuropbrengsten in ruil voor een huurcontract met redelijke woonzekerheid voor de huurder.

Deze verhuurformule is te vergelijken met een langetermijninvestering zonder risico's. Het kan ook een oplossing zijn om langdurige leegstand van uw woning en de bijbehorende leegstandsheffing te vermijden.

Als de woning moet worden opgeknapt

U bezit een woning waaraan aanpassings- of renovatiewerken moeten worden uitgevoerd? Ook dan kan een samenwerking met een SVK interessant voor u zijn! De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies:

 • verbeteringspremie: dit is een premie voor beperkte werken (aanpassing elektriciteit, behandeling vocht en dergelijke);
 • renovatiepremie: indien werken worden uitgevoerd voor minstens 10.000 euro kan de eigenaar een premie krijgen, die 30% bedraagt van de totale renovatiekost;
 • voor de volgende energiebesparende maatregelen (plaatsen van een condensatieketel, hoogrendementsglas en dakisolatie) is er volledige (100%) subsidiëring.

Er is ook nog een belastingvermindering voor verhuurders die werken uitvoeren in woningen, die ze verhuren aan een SVK. U kunt steeds bij het plaatselijke SVK informeren voor welke premies u als eigenaar in aanmerking komt.

Voordelen voor de huurder

 • De huurder kan op de private huurmarkt nog een woning vinden aan een betaalbare prijs;
 • De huurder wordt door het SVK begeleid en verwerft zo een grotere maatschappelijke weerbaarheid.

Welke documenten hebt u als kandidaat-huurder nodig?

Om ingeschreven te worden in het wachtregister van het Sociaal Verhuurkantoor, heeft u volgende documenten nodig:

 • een kopie van uw aanslagbiljet van twee jaar terug (dus van de personenbelasting van drie jaar terug), of een kopie van een bewijs van het vervangingsinkomen;
 • een kopie van uw identiteitskaart of uw bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (af te halen bij de dienst Bevolking van het gemeentebestuur). Dit geldt voor alle meerderjarigen;
 • bewijs van inkomsten van het huidige jaar (de laatste 6 loonfiches), zowel van de aanvrager als van de andere inwonenden;
 • bewijs van officiële schulden met afbetalingsplan (indien budgetbeheer of collectieve schuldenregeling);
 • attest 'historiek van woonst' van de laatste 6 jaar + attest 'samenstelling van het gezin' (af te halen bij de dienst Bevolking van het gemeentebestuur);
 • bewijs van betaling huidige huurprijs en eventueel kopie van lopend huurcontract;
 • bewijs kennis Nederlandse taal (bijvoorbeeld diploma of getuigschrift). Indien u dit niet heeft, kan u een afspraak maken bij het Huis van het Nederlands. Dit attest kan afgeleverd worden door het SVK - Trefpunt Denderleeuw;
 • voor inburgeraars: een inburgeringsattest;
 • bewijs van betaling of ontvangst van alimentatie.

Andere:

 • vonnis in verband met gerechtelijke uitdrijving;
 • vonnis echtscheiding (toekenning bezoekrecht, verkoop woning);
 • attest onbewoonbaar, ongeschikt of niet-conformverklaring van de gemeente;
 • brief huuropzeg;
 • verklaring op eer van de persoon waar u momenteel verblijft;

Pas wanneer alle documenten in ons bezit zijn, kan de aanvraag effectief ingevoerd worden!

Waar kunt u terecht?

Als eigenaar-verhuurder

Heeft de SVK-werking uw interesse gewekt? Wenst u meer informatie over onze werking? Hebt u een woning te huur? Neem dan contact op met de Denderleeuwse huisvestingsdienst of de hoofdzetel van het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen:

 

Petra Delacroix

Huisvestingsambtenaar

Gemeentebestuur Denderleeuw

A. De Cockstraat 1

9470 Denderleeuw

Tel.: 053 64 06 87

Fax: 053 68 07 48

E-mail: huisvesting@denderleeuw.be 

 

SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw

Contactpersoon: Leentje Cornelis

Groenlaan 54

9550 Herzele

Tel.: 053 39 40 50

Fax: 053 39 40 80

E-mail: svkzovl@telenet.be

Als huurder

Wenst u een woning te huren (mits te voldoen aan bepaalde inkomens- en eigendomsvoorwaarden)? Neem dan contact op met:

 

Angela Krijnen

Maatschappelijk assistente

OCMW Denderleeuw

Ten Kouter 20

9470 Denderleeuw

Tel.: 053 66 33 63

Fax: 053 66 46 25

E-mail: angela.krijnen@publilink.be

Meer informatie

Contactgegevens van de erkende SVK's kan u bekomen op onderstaand adres en op http://www.sociaalverhuurkantoor.be/ U vindt op de website ook een omschrijving van hun werkingsgebieden.

 

Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw (VOB)

Diksmuidelaan 50

2600 Berchem

Tel.: 03 366 30 15

E-mail: info@sociaalverhuurkantoor.be

 

SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw

Contactpersoon: Leentje Cornelis

Groenlaan 54

9550 Herzele

Tel.: 053 39 40 50

Fax: 053 39 40 80

E-mail: svkzovl@telenet.be

 

Bent u op zoek naar meer informatie over premies van de Vlaamse overheid, de provincies of de gemeenten, dan kunt u surfen naar:

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Welzijn / OCMW
  Ten Kouter 20
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 663 363
  Fax 053 664 625
  e-mail
  openingsuren
 • Dienst Huisvesting
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 687
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's