Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Retributie op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties

Wat?

De retributie is gevestigd op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die de inlichtingen vragen.

Praktisch

De retributie is te betalen bij het indienen van de aanvraag. De betaling wordt vastgesteld door het kleven van een gemeentetakszegel of het afleveren van een kwijtschrift.