Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Gemeentelijke energiepremies

Wat?

Voor de plaatsing van vloer-, muur- of dakisolatie en hoogrendementsglas in een bestaande woning van minstens 25 jaar oud kan een gemeentelijke subsidie worden aangevraagd.

Ook voor de installatie van een thermische zonne-installatie (zonneboiler) en een hemelwaterinstallatie kan een subsidieaanvraag worden ingediend. Voor deze laatste 2 premies is de leeftijdsverplichting van de woning niet van toepassing. 

Wie kan het aanvragen?

 • De eigenaar van een gebouw gelegen op het grondgebied van Denderleeuw. 
 • De gebruiker of huurder van een gebouw gelegen op het grondgebied van Denderleeuw. 
 • De verhuurder van een gebouw gelegen op het grondgebied van Denderleeuw. 

Hoe een subsidieaanvraag indienen? 

De subsidieaanvraag dient u in bij de dienst Leefomgeving na uitvoering van de werken. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier voor de premie van toepassing en voegt bij dit formulier een volledige factuur (eventuele voorschot- en eindfactuur). De factuur mag, op het moment van het indienen van uw subsidieaanvraag, maximaal 12 maanden oud zijn. 

Indien u een premie aanvraagt voor de plaatsing van hoogrendementsglas, vloerisolatie, muurisolatie en een thermische zonne-installatie dient u bij uw dossier ook een attest van de installateur te voegen. 

Hoeveel bedraagt de subsidie? 

 • vloerisolatie: 3 euro per geplaatste m² met een maximum van 180 euro per adres
 • muurisolatie: 3 euro per geplaatste m² met een maximum van 180 euro per adres
 • dakisolatie: 3 euro per geplaatste m² met een maximum van 180 euro per adres
 • hoogrendementsglas: 8 euro per geplaatste m² met een maximum van 180 euro per adres voor glas met een U-waarde hoger dan 0,8 W/m²K en lager dan of gelijk aan 1,1 W/m²K en 12 euro per geplaatste m² voor glas met een U-waarde lager dan of gelijk aan 0,8 W/m²K met een maximum van 180 euro per adres
 • thermische zonne-installatie: 15% op de kostprijs met een maximum van 400 euro per adres
 • hemelwaterinstallatie: 400 euro per adres

Technische vereisten

De premies dienen te voldoen aan een aantal technische voorwaarden, zoals opgenomen in het gemeentelijk subsidiereglement. Bij de beoordeling van het aanvraagdossier worden steeds de criteria van het gemeentelijk subsidiereglement gehanteerd. 


Belangrijkste technische voorwaarden per premie: 

 • hoogrendementsbeglazing: maximale U-waarde van 1,1 W/m²K en ouderdomsvereiste van minimaal 25 jaar van de woning waarin de werken worden uitgevoerd. Attest van de aannemer vereist. 
 • dakisolatie: minimale R-waarde van 4 m² K/W en ouderdomsvereiste van minimaal 25 jaar van de woning waarin de werken worden uitgevoerd. 
 • spouwmuurisolatie: maximale lambdawaarde van 0,065 W/mK van het isolatiemateriaal en ouderdomsvereiste van minimaal 25 jaar van de woning waarin de werken worden uitgevoerd. Attest van de aannemer vereist. 
 • buitenmuurisolatie: minimale R-waarde van 2 m² K/W en ouderdomsvereiste van minimaal 25 jaar van de woning waarin de werken worden uitgevoerd. Attest van de aannemer vereist. 
 • vloerisolatie: minimale R-waarde van 2 m² K/W en ouderdomsvereiste van minimaal 25 jaar van de woning waarin de werken worden uitgevoerd. Attest van de aannemer vereist. 
 • zonneboiler: plaatsing dient door een aannemer te worden uitgevoerd en de installatie dient aan een aantal technische vereisten te voldoen, te bevestigen door de installateur op het attest dat bij het aanvraagformulier is gevoegd. 
 • hemelwaterinstallatie:
   • op de hemelwaterinstallatie dient minstens 1 wc en 1 dienstkraan te worden aangesloten; 
   • de installatie dient voorzien te zijn van een infiltratievoorziening;
   • de hemelwaterinstallatie dient te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en dit alleen voor bestaande woningen van voor 09/11/1999 op voorwaarde dat gedurende 1 jaar na de uitbetaling geen stedenbouwkundige aanvraag wordt ingediend; 
   • de aanvrager engageert zich om de hemelwaterinstallatie gedurende 10 jaar in goede staat te behouden; 
   • de installatie van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening bij (ver)nieuwbouw wordt niet gesubsidieerd. 

Goed om weten

 • Elke subsidie kan slechts éénmaal per adres worden toegepast. Een combinatie van subsidies voor verschillende toepassingen is toegestaan. 
 • De gemeentelijke toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiesubsidies. Voorwaarde is dat het totaalbedrag van de bekomen subsidies 80% van de investeringskost niet overschrijdt. Is dit wel het geval? Dan zal het bedrag van de gemeentelijke subsidie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 80%. 
 • De premie wordt binnen een redelijke termijn na goedkeuring van het aanvraagdossier door het schepencollege uitbetaald door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de subsidieaanvraag. 
Wenst u meer informatie?
 • Dienst Leefomgeving
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
 • Caulier, Christophe
  tel. 053 640 653
  e-mail
 • Staelens, Gert-Jan
  tel. 053 640 651
  e-mail
Verwante pagina's Externe links