Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Retributie op het bewonersparkeren

Wat?

De retributie is gevestigd op het parkeren van de bewoners op het grondgebied van de gemeente Denderleeuw.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de titularis van de bewonerskaart.

Wat kost het?

Per bewonerskaart en per jaar: 50 euro
Per vastgesteld misbruik: 25 euro

Praktisch

De retributie wordt betaald in geld of door overschrijving.
Bewonerskaarten worden schriftelijk aangevraagd en uitgereikt bij de aangestelde van de gemeente.