Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Buurtinformatienetwerk voor Zelfstandigen (BINZ)

Wat?

Het onveiligheidsgevoel is de laatste jaren niet alleen bij de burgers toegenomen, maar ook bij de plaatselijke ondernemers. De Raad voor Lokale Economie vond het daarom aangewezen om een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, kortweg BINZ, in het leven te roepen.

 

Het uitgangspunt en werkingsprincipe van zo'n BINZ is gelijklopend met de buurtinformatienetwerken of BIN's die reeds in verschillende Denderleeuwse buurten werden opgericht. De bedoeling is om, door samen te werken, het veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en uiteindelijk criminele praktijken terug te dringen. Een aanpak met effect want in de buurten waar een BIN actief is werd vastgesteld dat het aantal geregistreerde misdrijven spectaculair terugliep. 

 

Het BINZ-project wordt gecoördineerd door de Raad Lokale Economie. 

Hoe werkt het in de praktijk? 

Stelt een handelaar verdachte feiten vast of is hij zelf het slachtoffer van een misdrijf, dan neemt hij onmiddellijk contact op met de politie op het centrale nummer 101 (en dus niet via het lokale nummer van de politie). 

De politie onderzoekt vervolgens de binnengekomen meldingen en filtert deze volgens urgentie. Bedoeling van deze filtering is om er voor te zorgen dat de handelaars de juiste informatie op het juiste tijdstip krijgen zonder overstelpt te worden met een overvloed van informatie die uiteindelijk niet relevant is.

 

Gaat het om dringende zaken zoals bijvoorbeeld een overval of (een poging tot) betalen met vals geld, dan krijgen de aangesloten handelaars binnen enkele minuten een SMS-bericht. Op die manier weten zij wanneer waakzaamheid geboden is.

Naast deze directe vorm van communicatie krijgen de aangesloten handelaars geregeld preventieve tips en feedback over de werking van het BINZ. 

En het kostenplaatje? 

De werkingskosten van het BINZ worden volledig gedragen door het gemeentebestuur en de Raad voor Lokale Economie. Dit betekent concreet dat deelname aan het BINZ-project voor de handelaar volledig gratis is. Handelaars die zich aansluiten bij het BINZ kunnen er dus enkel bij winnen. 

Het gemeentebestuur zorgt ook voor logistieke ondersteuning en zal, via de Raad voor Lokale Economie, het project opvolgen en waar nodig verder ondersteunen. 

Ook instappen in het BINZ Denderleeuw? 

Bent u zelf handelaar in Denderleeuw en wil u ook instappen in het BINZ?

 

Dat kan heel eenvoudig. U stuurt een e-mail naar binz.denderleeuw@gmail.com of naar christophe.caulier@denderleeuw.be waar u volgende gegevens in vermeldt: 

  • het gsm-nummer van de contactpersoon in de onderneming
  • naam en adres van de handelszaak 
  • eventueel een alternatief e-mail adres. 

 

Contactpersoon gemeentebestuur:

Christophe Caulier: tel. 053 640 653 - christophe.caulier@denderleeuw.be