Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Onkruidbestrijding

Wat?

Denderleeuw heeft een programma uitgewerkt om de gemeente zonder pesticiden proper te houden. Vanaf 2015 zijn gemeenten trouwens verplicht om pesticidenvrij te werken. 

We gaan hiervoor alternatieve bestrijdingsmethodes gebruiken, zoals het borstelen en verbranden van onkruid. 

Onkruidbestrijding straatgoten

BorstelmachineVoor de onkruidbestrijding in de straatgoten werken we samen met een aannemer die alle straten op ons grondgebied zal aanpakken met een borstel- en veegmachine. Met deze techniek wordt het onkruid met behulp van staalborstels uit de goot geborsteld en opgeveegd. Naast het onkruid zelf wordt ook de voedingsbodem, het zand en de aarde tussen de voegen, weggenomen. Daardoor wordt het moeilijker voor deze ongewenste planten om zich te nestelen in de straatgoten.

 

Van mei tot november voert een aannemer systematisch borstel- en veegbeurten uit in de hele gemeente. Om er voor te zorgen dat hij vlot aan de slag kan, hebben de gemeentelijke diensten Mobiliteit en Uitbestede Werken een werkschema en parkeerplanning opgesteld. Die parkeermaatregelen zijn echt noodzakelijk om zo vlot en snel mogelijk te kunnen werken, en dus de hinder van de inwoners zo veel mogelijk te beperken. Uiteraard kan dit enkel slagen als iedereen meewerkt en zich aan de afspraken houdt.

 

Door de omvang van dit programma plaatst de gemeente geen parkeerverboden in alle straten. Volg dus goed de werkplanning met uitvoeringsdata hieronder (u kan de planning ook in pdf bekijken op de 2de bladzijde van de bewonersbrief). 

 

Bedoeling is dat u uw wagen de dag vooraf en op de dag van het onderhoud zelf aan de juiste zijde van de straat parkeert (of indien mogelijk op uw oprit of in uw garage plaatst). Bij de data in de kolom ‘onpare nummers’ plaatst u uw auto aan de kant van de onpare huisnummers. Bijvoorbeeld: op 20 mei moet uw wagen aan de onpare zijde staan en op 21 mei aan de pare zijde. Zo kunnen de straatgoten aan de andere zijde van de straat in 1 dag geborsteld worden.

 

Er is ook een opdeling gemaakt in het aantal veegbeurten. Om te weten hoeveel keer u uw wagen moet verzetten, moet u kijken hoe uw straat werd ingekleurd. Die kleur komt overeen met de 6-, 8- of 12-beurtenregeling in de tabel.

 

Planning onkruidbestrijding 2014

Onkruidbestrijding voetpaden 

Voetpaden proper houden is een verantwoordelijkheid van elk van ons. Om pesticidenvrij te werken kunt u gebruik maken van een klein brandertje, een onkruidborstel met steel, enz. Zo kunnen we samen zorgen voor een pesticidenvrije en gezondere gemeente.

 

Meer info hierover vindt u op www.zonderisgezonder.be.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Leefomgeving
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
 • Dienst Uitbestede werken
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 664
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's