Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Woningonderzoek

Wat?

Een eigenaar, huurder, buur of politieambtenaar kan bij de burgemeester een schriftelijke klacht indienen wegens verkrotting, overbewoning, onveiligheid of een andere ongezonde situatie in een pand.
Na een woningonderzoek kan de burgemeester de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaren, of zelfs een bevel uitvaardigen tot het slopen van het pand.

Er zijn gebreken aan mijn huurwoning: wat nu? 

Een huurder moet zijn huurwoning behoorlijk onderhouden, maar sommige huurwoningen hebben heel wat gebreken waar de huurder niets aan kan doen. Een lekkend dak, schimmelplekken, slecht sanitair, kapotte ruiten, onveilige elektriciteitsleidingen... 

En nu?

  • U kunt eventueel een nieuwe huurwoning zoeken. Dan moet u wel uw huurcontract verbreken, en dat is niet altijd gemakkelijk. Meestal moet u daarvoor naar de vrederechter.
  • Best kunt dus eerst contact opnemen met uw huisbaas. Als u klachten hebt, kunt u de verhuurder een aangetekende brief sturen om hem te vragen de gebreken te herstellen. Zo laat u hem officieel weten dat u niet akkoord gaat met de toestand van de woning.
  • Herstelt de eigenaar de gebreken niet, dan kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur. U stuurt daarvoor een aangetekende brief naar de burgemeester, of u gaat zelf naar het gemeentehuis. Daar vraagt u een ontvangstbewijs voor uw aanvraag. Daarna kan de burgemeester de woning laten onderzoeken. Woningen moeten immers aan bepaalde normen voldoen, en de eigenaar moet die normen respecteren. Anders kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Hoe verloopt het woningonderzoek?

Meestal komt eerst een ambtenaar van de gemeentelijke huisvestingsdienst naar de woning kijken. Als de ambtenaar meent dat de toestand ernstig genoeg is, geeft hij de zaak door aan de dienst Huisvesting van de Vlaamse overheid.

Dan komt een inspecteur van deze dienst de woning opnieuw bekijken, om een technisch verslag op te maken. Hierbij geeft hij strafpunten voor alle gebreken die hij ziet: hoe slechter de woning, hoe meer strafpunten. Nadien krijgt u een kopie van dat verslag in de bus.

 

Als de woning 18 of meer strafpunten krijgt, kan de burgemeester ze ongeschikt verklaren. Als de woning er zo slecht aan toe is dat het ongezond of onveilig is om erin te blijven wonen, dan wordt ze onbewoonbaar verklaard.

Maar eerst moet hij uw mening en de mening van de eigenaar vragen. Pas daarna neemt hij een besluit.

 

De burgemeester is niet verplicht om een woning met achttien strafpunten ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren, maar hij moet u dan wel zeggen waarom hij dat niet doet. Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de burgemeester, of als hij geen beslissing neemt binnen de drie maanden na uw aanvraag, kunt u beroep aantekenen. Houd er wel rekening mee dat dit binnen vaste termijnen moet gebeuren!

Gevolgen van de ongeschikt- of onbewoonbaarheidsverklaring?

Als de woning ongeschikt is, kunt u niet zomaar uw huurcontract verbreken. U kunt wel naar de vrederechter stappen. Die kan de eigenaar verplichten om de woning in orde te brengen.

Bovendien kan hij het huurcontract verbreken en de verhuurder veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.

 

Als de woning onbewoonbaar verklaard is, kunt u er natuurlijk niet in blijven wonen. De gemeente kan u helpen om een nieuwe woning te vinden. Soms kunt u zelfs voorrang krijgen voor een sociale woning.

Als u verhuist naar een woning die wel in orde is, kunt u in bepaalde gevallen een huursubsidie aanvragen.

 

Bij al deze stappen kunt u hulp krijgen bij uw gemeente, de diensten van het Vlaamse Gewest of de Huurdersbond.

Prijs?

Een woningonderzoek is gratis.

Meer informatie

Wonen Oost-Vlaanderen
Gebr. Van Eyckstraat 4-6, 9000 GENT
Tel.: 09 265 46 50 - Fax: 09 265 46 51 

Huurdersbond Oost-Vlaanderen
Grondwetlaan 56 b
9040 SINT-AMANDSBERG
Tel.: 09 223 28 77 - 09 223 63 20 - Fax: 09 234 04 73