Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Retributie inzake het gebruik van didactisch materiaal

Wat?

De retributie is gevestigd op het gebruik van het didactisch materiaal waarover de gemeentelijke uitleendienst beschikt.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de ontlener van het didactisch materiaal.

Praktisch

Het didactisch materiaal moet aangevraagd worden via een aanvraagformulier.

Het gebruik van het didactisch- en sportmateriaal wordt geregeld door het gebruiksreglement.