Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Retributie op graf- en columbariumconcessies, concessies op urnenveldpercelen en ontgravingen

Wat?

De retributie is gevestigd op graf- en columbariumconcessies, concessies op urnenveldpercelen, opening van grafkelders en ontgravingen.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de concessie aanvraagt.

Praktisch

Grond, urnenveld- en columbariumconcessies worden enkel verleend ten behoeve van overleden personen. Reservaties voor levenden is bijgevolg niet toegestaan.
De concessie dient contant of elektronisch betaald te worden bij de aanvraag.