Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Retributie invorderingskosten op niet-fiscale ontvangsten

Wat?

De retributie is gevestigd op innings- en aanmaningskosten van openstaande fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de schuldenaar die een laatste aangetekende waarschuwing ontvangt.

Wat kost het?

De retributie is vastgesteld op 10 euro voor administratiekosten.

Praktisch

De inningsprocedure verloopt als volgt:

  • de betalingstermijn voor niet-fiscale ontvangsten wordt bepaald op 30 dagen, voor fiscale ontvangsten op 2 maand;
  • na het verstrijken hiervan ontvangt de schuldenaar een (kosteloze) aanmaning met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen voor niet-fiscale ontvangsten en 30 dagen voor fiscale ontvangsten;
  • na het verstrijken hiervan ontvangt de schuldenaar een laatste (aangetekende) waarschuwing, verhoogd met administratiekosten, met een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen;
  • na het verstrijken hiervan wordt een dwangbevel opgemaakt bij een deurwaardersexploot.