Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Wat?

De retributie is gevestigd op werkzaamheden aan permanente nutsvoorzieningen langs de gemeentelijke wegen.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de werkzaamheden.

Praktisch

De aanvraag moet gebeuren via de dienst openbare ruimte.  
De betaling dient te worden betaald na toezending van de factuur.