Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Retributie op motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en aanhangwagens die langer dan 24 uur na elkaar parkeren

Wat?

De retributie is gevestigd op het parkeren, langer dan 24 uur na elkaar, van motorvoertuigen en aanhangwagens die niet meer kunnen rijden op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. Indien de gebruiker niet gekend is, is de retributie verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.

Wat kost het?

De retributie is vastgesteld op:

  • gratis voor een maximale duur van 24 uur;
  • 25 euro per dag voor elke periode die langer is dan 24 uur.

Praktisch

De aangestelde van de gemeente brengt op de voorruit van het voertuig een uitnodiging aan om de retributie binnen de acht dagen te betalen.