Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Retributie huisvuilzakken

Wat?

De retributie is gevestigd op het ter beschikking stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten en het inzamelen van restafval via ondergrondse containers, en voor het verlenen van een aantal dienstverleningen betreffende afvalinzameling en -verwerking.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door degene die gebruik maakt van de recipiënten. 

Wat kost het?

De tarieven kan u terugvinden in het retributiereglement.