Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Retributie toesturen bijeenroeping gemeenteraad aan belangstellenden

Wat?

De retributie is gevestigd op het toesturen van de bijeenroeping van de gemeenteraad op hetzelfde tijdstip als de bijeenroeping besteld wordt aan de gemeenteraadsleden.

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door diegenen die er schriftelijk om verzoeken.

Wat kost het?

De retributie is vastgesteld op 12,40 euro per jaar.

Praktisch

De vraag om te beschikken over de bijeenroepingen dient schriftelijk gesteld te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.