Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Melding van tijdelijke afwezigheid in ons land (tijdelijk verblijf in het buitenland)

Wat?

Verblijft u tijdelijk in het buitenland voor studies, beroepsredenen, gezondheidsredenen, ... dan dient u dit te melden aan de dienst Bevolking. Uw tijdelijke afwezigheid wordt dan genoteerd. Dit is belangrijk om een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister te voorkomen.

Wat moet ik meebrengen?

Uw identiteitskaart en eventueel het adres waar u tijdelijk zal verblijven.