Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Informatie uit de bevolkingsregisters

Hoe?

Het verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters gebeurt: 

 • in de vorm van uittreksels uit de registers;
 • via getuigschriften die aan de hand van die registers opgemaakt zijn;
 • door raadpleging van de registers;
 • door verstrekking van personenlijsten uit de registers;
 • in de vorm van statistische gegevens.

Afgifte van uittreksels of getuigschriften

U kan een uittreksel uit de registers - of een getuigschrift dat aan de hand van die registers is opgemaakt - verkrijgen voor zover deze inlichtingen die zij bevatten op u betrekking hebben.

Online raadpleging van de registers

Met uw elektronische identiteitskaart kan u uw gegevens online controleren in het rijksregister via de toepassing "mijn dossier". U moet wel over een kaartlezer beschikken.

Verstrekking aan derden van personenlijsten uit de registers

Geen enkele lijst van personen ingeschreven in de registers mag aan derden worden verstrekt. Dit verbod is niet van toepassing op de openbare overheden of instellingen die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen en dit voor de informatie waarop die machtiging slaat.

Recht op toegang

U hebt het recht de informatie over uw persoon, die in de registers is vermeld, op te vragen. Breng uw identiteitskaart mee.

Recht op verbetering

Indien u vaststelt dat de gegevens niet correct zijn, dan kunt u deze laten verbeteren. Breng hiervoor de nodige bewijsstukken mee. Als uw naam verkeerd is vermeld, kan dit worden aangetoond met een geboorteakte.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Bevolking
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 680
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's