Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Akte van echtscheiding

Wat?

Echtscheiding is de ontbinding van het burgerlijk huwelijk tijdens het leven van de echtgenoten, onder de voorwaarden en in de gevallen door de wet voorzien.

De wet onderscheidt verschillende vormen van echtscheiding. Naargelang het geval wordt de procedure ingezet door een advocaat of een notaris.

 

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand schrijft het beschikkend gedeelte van een echtscheidingsvonnis over in het huwelijksregister. Ook noteert deze ambtenaar een randmelding aan de akte van huwelijk. Na de overschrijving levert de dienst Burgerlijke Stand een afschrift van de scheidingsakte af.

Wat zijn de stappen?

Het in "kracht van gewijsde" gegane vonnis van echtscheiding wordt door de griffier van de rechtbank binnen de maand, bij aangetekend schrijven, overgemaakt aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats waar het huwelijk is voltrokken. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand schrijft binnen de maand het beschikkend gedeelte over in het register van de burgerlijke stand. Werd het huwelijk in het buitenland afgesloten, dan wordt dit overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in Brussel, eerste district. Zodra de echtscheiding is overgeschreven wordt de burger hierover geïnformeerd en kan men een afschrift van de echtscheidingsakte vragen.

Wat is "kracht van gewijsde"?

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen. Voor echtscheiding met onderlinge toestemming duurt dit 1 maand na de uitspraak. Voor echtscheiding op grond van bepaalde feiten of feitelijke scheiding duurt dit 1 maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.


De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum dat het vonnis of arrest overgeschreven wordt in het register van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Hoeveel kost het?

Een afschrift of een uittreksel wordt gratis afgeleverd.