Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Erkenning van een kind

Beschrijving

Wanneer een ongehuwd koppel een kind krijgt, dan kan de vader/meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder.

De erkenning kan opgenomen worden in een akte van erkenning of in de geboorteakte, op het moment van de geboorteaangifte.

Een erkenning verloopt in twee stappen:

 • opmaak van een akte van aangifte van een erkenning
 • opmaak van een akte van erkenning of opname van de erkenning in de geboorteaangifte

Beide stappen kunnen tegelijkertijd gebeuren.

De erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen (vb. op het vlak van erfrecht) als voor een kind geboren uit een huwelijk tussen de moeder en de vader/meemoeder.

Voorwaarden

De Belgische moeder:

 • mag niet gehuwd zijn
 • moet meer dan 300 dagen vóór de geboorte officieel op een ander adres wonen dan haar echtgenoot

Een Belgische ma/meemoeder kan altijd erkennen. Wanneer de erkenner/meemoeder gehuwd is met een andere vrouw/man dan de moeder van het kind wordt de echtgeno(o)t(e) per aangetekende brief verwittigd.

Voor de ouders met een andere nationaliteit dan de Belgische wordt de wetgeving van hun land van herkomst toegepast.

Hoeveel kost het?

Aan het opmaken van een erkenningsakte zijn geen kosten verbonden.
Een uittreksel wordt gratis afgeleverd.

 


BenodigdhedenBij de opmaak van de akte van aangifte moet zowel de erkennende partij als de partij die haar toestemming voor de erkenning moet geven een aantal wettelijk bepaalde documenten overleggen:

 • geboorteakte
 • bewijs van identiteit
 • bewijs van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van ongehuwde staat

U zorgt zelf voor de documenten die uit het buitenland moeten komen. Start het erkenningsdossier dus tijdig op.

Burgerzaken vraagt de documenten op die in België beschikbaar zijn.

 

Procedure

Wanneer kan een erkenning gebeuren?

Een erkenning is niet termijngebonden en kan gebeuren:

 • vóór de geboorte, mits voorlegging van een attest van de gynaecoloog met de vermoedelijke bevallingsdatum
 • tijdens de geboorteaangifte
 • na de geboorteaangifte, zonder tijdslimiet.

Wie moet aanwezig zijn?

 • De moeder en de erkenner/meemoeder moeten samen aanwezig zijn
 • Indien het te erkennen kind ouder is dan 12 jaar, dan moet het kind ook aanwezig zijn en zijn toestemming geven
 • Voor de erkenning van een meerderjarige is enkel de toestemming van het kind vereist.

Waar kunt u een kind erkennen?

 • In de woonplaats van de erkenner.
 • In de woonplaats van de persoon die de toestemming moet geven.
 • In de geboorteplaats of woonplaats van het kind (enkel bij een erkenning na de geboorte).

Bij gebrek aan deze mogelijkheden: bij de burgerlijke stand van Brussel.

 


Regelgeving


Artikelen 327 tot 330 van het Burgerlijk Wetboek.