Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Aangifte van een huwelijk

Wat?

In ons land kunnen huwelijkskandidaten trouwen in de woonplaats van één van beide partners. U moet daarvoor tijdig aangifte doen bij de dienst Burgerlijke Stand, maximum 6 maanden en minimum 14 dagen voor de huwelijksdatum. De aangifte en het bepalen van de huwelijksdatum moet gebeuren door beide huwelijkskandidaten, in samenspraak met de dienst Burgerlijke Stand.

 

De aangifte is 6 maanden geldig. Nadien mag het huwelijk niet meer voltrokken worden en moet u een nieuwe aangifte doen. 

Wat is de huwbare leeftijd in ons land?

Om te kunnen trouwen moeten beide partners minstens 18 jaar zijn.

De opheffing van deze leeftijdsvereiste kan, in uitzonderlijke omstandigheden, verleend worden door de jeugdrechtbank.

Op welke dagen kan ik huwen?

In Denderleeuw kan u huwen op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

De huwelijksplechtigheid heeft dan plaats in de trouwzaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis.


Op de eerste zaterdag van de maand kan u enkel trouwen in de parketzaal van ’t Kasteeltje.

Hoeveel kost het?

De prijs voor de huwelijksceremonie in de trouwzaal van het gemeentehuis is afhankelijk van het tijdstip van het huwelijk:

 • maandag (gemeentehuis): gratis
 • donderdag (gemeentehuis): 50 euro
 • vrijdag (gemeentehuis): 100 euro
 • zaterdag (gemeentehuis): 200 euro
 • eerste zaterdag van de maand (Kasteeltje): 250 euro

Bovenop deze prijs betaalt u 10 euro voor het trouwboekje zelf.

Wat moet ik meebrengen bij de aangifte?

 • Huwelijkspartners van Belgische nationaliteit:
   • Beide partners brengen een kopie van hun identiteitskaart mee (of een ander bewijs van identiteit).
   • Indien één van de partners afwezig is bij de aangifte, moet er een gelegaliseerd schriftelijk bewijs meegebracht worden waaruit blijkt dat deze persoon instemt met de aangifte.
   • Indien een huwelijkscontract wordt afgesloten, brengt u ook het attest van de notaris mee.
   • Neem ook een bewijs van identiteit mee van de getuigen die ten minste 18 jaar oud zijn. Er kan getrouwd worden in aanwezigheid van 1, 2, 3 of 4 getuigen, maar ook zonder getuigen.
 • Huwelijkspartners van vreemde nationaliteit nemen best persoonlijk contact op met de dienst Burgerlijke Stand. Wij kunnen hier namelijk geen algemene omschrijving geven van de nodige documenten, omdat deze verschillen naargelang de situatie. 

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet). Geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

 

Consulaire attesten:

 • in België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden;
 • in het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consul ter plaatse.

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkend beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg) of in het buitenland door een bevoegde persoon of dienst (hier is de legalisatie eveneens noodzakelijk door de bevoegde instantie in het buitenland).

Huwelijk in het buitenland

Een huwelijk dat in het buitenland gesloten is voor de lokale autoriteiten is geldig in België indien:

 • beide partijen voldoen aan de grondvoorwaarden voorzien in de nationale wet;
 • het huwelijk werd voltrokken met inachtneming van de in het vreemde land gebruikelijke normen.

Indien u als Belg in het buitenland huwt, neemt u best een kijkje op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.