Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Euthanasie

Wat?

Iedere persoon kan een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren voor wanneer men in één van de volgende situaties zou belanden:

 • dat hij/zij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
 • hij/zij niet meer bij bewustzijn is;
 • en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

Wie kan een wilsverklaring laten registeren?

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

Hoe kan ik een wilsverklaring laten registeren?

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat aan de gemeentelijke ambtenaar wordt bezorgd. De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld.

 

Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld worden (handgeschreven of getypt) ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden. Eén getuige mag dus geen familielid zijn. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon of -personen. De vertrouwenspersoon mag geen arts of verplegend personeel zijn.


De ambtenaar van de dienst Bevolking kijkt na of de wilsverklaring in overeenstemming is met het model dat is toegevoegd bij het Koninklijk Besluit van 2 april 2003.

Waar kan ik een aangifteformulier bekomen?

Op de dienst burgerlijke stand kan u blanco formulieren verkrijgen. 

Hoe lang is mijn wilsverklaring geldig?

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. De verklaring is slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Indien u nadien wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is een herbevestiging nodig.

Waar wordt mijn wilsverklaring van euthanasie bewaard?

De wilsverklaring zal alleen in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden geregistreerd. De ambtenaar van de dienst burgerlijke stand zal uw verklaring registeren via de beveiligde webtoepassing 'Euthanasie', bereikbaar via het Portaal van de Sociale Zekerheid. De gegevens worden gecontroleerd door het Rijksregister. Zodra uw wilsverklaring is geregistreerd ontvangt u een ontvangstbewijs.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Bevolking
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 680
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren